IZJAVA O PRIVATNOSTI

1. UVOD

Vlasnik ove stranice je: Poduzetnički Akcelerator Split, Hrvatske mornarice 1/H, Split, OIB: 07925158825.

Ovom izjavom želimo transparentno i javno pojasniti koje osobne podatke Poduzetnički Akcelerator Split prikuplja, na koji način i u koju svrhu, koja su Vaša prava, te druge pojedinosti značajne za obradu i zaštitu osobnih podataka.

Vaše podatke obrađujemo u skladu s GDPR-om i Zakonom, te drugim važećim zakonima i propisima.

Za sva Vaša pitanja, komentare i zahtjeve za ostvarivanja prava u vezi Vaših osobnih podataka možete nas kontaktirati na koji od sljedećih načina:

e-mailom na adresu: info@stechaccelerator.com
pismom na adresu: Poduzetnički Akcelerator Split, Hrvatske mornarice 1/H, Split

2. DEFINICIJE

U ovoj izjavi se koriste sljedeći izrazi koji prema GDPR-u imaju sljedeće značenje:

– „osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

– „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

3. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATAKE

Poduzetnički Akcelerator Split može prikupljati Vaše osobne podatke na sljedeće načine:

– ako ugovarate odnosno koristite naše usluge;
– ako nas kontaktirate – primjerice ako ispunite prijavu na stranici ucilisteobzor.com

Ako Vi nama dostavljate osobne podatke drugih osoba, Vi jamčite da za takvo otkrivanje odnosno dostavu imate potrebno ovlaštenje i/ili privolu te iste osobe čije nam podatke dostavljate.

Ova web-stranica koristi Google Analytics, uslugu web-analize koju pruža Google Inc. (“Google”), koji koristi takozvane “kolačiće”, tekstualne datoteke koje se spremaju na vaše računalo i omogućuju analizu vašeg korištenja web-lokacija. Spremanje kolačića možete spriječiti putem relevantnih postavki u pregledniku (za više informacija posjetite http: //www.google.en/policies/technologies/ads/) međutim, imajte na umu da vas to može spriječiti u korištenju pune funkcionalnosti ove web stranice.

 

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO
U okviru obavljanja poslovne djelatnosti Poduzetnički Akcelerator Split prikuplja odnosno obrađuje osobne podatke svojih klijenata odnosno ugovornih strana i drugih pojedinaca, ovisno o slučaju, kao što su:

– ime i prezime, e-mail adresa;
– podaci o lokaciji, ako je primjenjivo i ako ste isto omogućili;
– IP adresa;
– tehnički podaci (broj posjeta našoj Internet stranici i dr.);

Vodimo se time da prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.

SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo:

– dostavili Vam informacije i/ili ponude i/ili drugo što ste Vi od nas tražili;

PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Privola

U određenim slučajevima možemo prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke samo ako ste za isto dali privolu. Važno je napomenuti da imate pravo povući privolu u svakom trenutku na način da nas kontaktirate kako je predviđeno u članku 1. ove izjave (Uvod i naši kontakt podaci).

Vaše ime i prezime te e-mail adresu koristimo radi odgovaranja na vaše upite stigle kroz kontakt formu.

DIJELJENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Određene osobne podatke koje prikupimo možemo otkriti onim subjektima koji poduzimaju određene radnje u naše ime ili nam pružaju određene usluge, primjerice računovodstvo, odvjetnici i drugi, a koji se u smislu GDPR-a smatraju izvršiteljima obrade.

Izvršitelj obrade može biti subjekt koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz GDPR-a i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika. Dakle, u navedenim slučajevima su ti subjekti odnosno izvršitelji obrade vezani i ograničeni ugovorom o obradi podataka koji su sklopili s nama i koji određuje koje Vaše osobne podatke pojedini izvršitelj može odnosno smije obrađivati i u koju svrhu.

Određene osobne podatke koje prikupimo smo dužni otkriti nadležnim tijelima kada je takva obveza predviđena mjerodavnim zakonima i propisima ili potrebno radi zaštite naših prava, imovine ili sigurnosti.

KOLAČIĆI (Cookies) I IP ADRESE
Naša internetska stranica koristi kolačiće da bi radila ispravno i da bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja naše stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, što znači da naša internetska stranica mora na Vaše računalo, mobilni telefon ili drugi uređaj, spremiti malu datoteku (tzv. kolačići). Kolačići spremljeni na Vaš uređaj nam omogućavaju da Vas prepoznamo na različitim internetskim mjestima, uslugama, uređajima i/ili sesijama pregledavanja, te da bi se pohranile određene informacije i Vaše preferencije.

Prije spremanja kolačića obvezni smo zatražiti Vaš pristanak, a obavijest o kolačićima i upit za pristanak se pojavljuju kada otvorite našu internetsku stranicu. Ako odbijete odnosno onemogućite korištenje kolačića, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti naše internetske stranice ili njezinog dijela.

Kolačići se mogu postaviti i ako koristite društvene mreže, ako posjetite odnosno pratite naše stranice preko društvenih mreža ili slično ili ste na istima izvršili određenu aktivnost odnosno interakciju (primjerice „like“, „comment“, „share“) preko društvenih mreža, primjerice Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i dr.

Preferencije i postavke kolačića mogu biti različite, ovisno o uređaju, operativnom sustavu i internetskom pretraživaču koji koristite. Za više informacija posjetite www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu.

Podatke o Vašoj IP adresi prikupljamo prvenstveno iz sigurnosnih i tehničkih razloga, ali i u svrhu statistike i analize te unaprjeđenja kvalitete naših usluga koje Vam pružamo.

Općenito o načinu na koji Google koristi podatke prikupljene s naše internetske stranice posjetite https://policies.google.com/privacy/google-partners?hl=en.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA I ZADRŽAVANJE
Vaše osobne podatke nećemo čuvati duže nego što je nužno za ispunjavanje odnosno postizanje svrhe u koju su prikupljeni.

Prethodno navedeno se ne primjenjuje ako je mjerodavnim zakonima i/ili propisima za pojedinu svrhu propisan duži rok čuvanja osobnih podataka ili je to potrebno i/ili dozvoljeno iz kojeg drugog razloga.

SIGURNOST
U pogledu sigurnosti i zaštite Vaših osobnih podataka nastojimo primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo ih zaštitili. No unatoč tome, nažalost, nitko ne može jamčiti da je prijenos ili pohrana ili kakav drugi sustav ili mjera vezano za osobne podatke 100% siguran.

VAŠA PRAVA U VEZI OSOBNIH PODATAKA
Prema GDPR-u imate određena prava u vezi s Vašim osobnim podacima koja su navedena u nastavku. Svoja prava možete ostvariti u svakom trenutku na način da nas kontaktirate kako je predviđeno u članku 1. ove izjave (Uvod i naši kontakt podaci).

Pravo na pristup

Imate pravo tražiti i dobiti od nas kao voditelja obrade potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama, u skladu s člankom 15. GDPR-a.

Pravo na ispravak

Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ispravak osobnih podataka koji se na Vas odnose, a koji su netočni ili nepotpuni.

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a mi ćemo iste obrisati bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen koji od uvjeta iz članka 17. stavka 1. GDPR-a.

Pravo na brisanje osobnih podataka nije apsolutno pravo i ono ne nadilazi naše obveze koje proizlaze iz mjerodavnih zakona i propisa. Dakle, u određenim situacijama nećemo biti u mogućnosti obrisati osobne podatke u mjeri u kojoj je njihova obrada nužna.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako:

ospori točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; ili
obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ili
mi kao voditelj obrade više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili
ste podnijeli prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi nas kao voditelja obrade Vaše razloge.


Pravo na prenosivost

Imate pravo zahtijevati i zaprimiti od nas kao voditelja obrade osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 20. stavka 1. GDPR-a.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu zbog Vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Obrađivat ćemo Vaše podatke u skladu s GDPR-om, drugim mjerodavnim zakonima i propisima te primjenjivati organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka.

Međutim, ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo na nezakonit način i smatrate da ne možete zajedno s nama naći rješenje Vaše situacije, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva 14.

Za više informacije možete posjetiti službenu stranicu www.azop.hr.

UPUTE ZA OSTVARENJE PRAVA ISPITANIKA
Za sva Vaša pitanja, komentare i zahtjeve za ostvarivanja prava u vezi Vaših osobnih podataka, a naročito prava iz članka 13. ove izjave, možete nas kontaktirati na načine navedene članku 1. ove izjave (Uvod i naši kontakt podaci).

Molimo Vas da prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje kojeg od Vaših prava iz članka 13. ove izjave jasno navedete što je predmet Vašeg zahtjeva i na koji se osobni podatak odnosi. Imajte na umu da ćemo morati provjeriti Vaš identitet prije nego li postupimo po Vašem zahtjevu, i to iz razloga naše i Vaše sigurnosti, stoga postoji mogućnost da Vas povratno kontaktiramo u vezi Vašeg zahtjeva.

Svaki zahtjev ćemo razmotriti i nastojati postupiti po istome u razumnom roku. Molimo da imate na umu da određene okolnosti mogu uzrokovati određeni vremenski odmak u postupanju, primjerice ako zaprimimo veći broj zahtjeva u istom vremenskom periodu.

Ako ste zahtijevali ostvarenje nekog prava, primjerice brisanje ili ste povukli privolu, postoji mogućnost da zadržimo osobne podatke ili dio osobnih podataka koje smo prikupili jer potreba za time proizlazi iz zakona i obveza ili za to postoji nužnost iz određenih drugih razloga, primjerice da bismo dovršili kakvu transakciju započetu prije podnošenja zahtjeva.

Za sva eventualna pitanja i informacije glede obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja Vaših prava možete kontaktirati i našeg službenika za zaštitu osobnih podataka, i to:

e-mailom na adresu: info@stechaccelerator.com
pismom na adresu: Poduzetnički Akcelerator Split, Hrvatske mornarice 1/H, Split