STech akcelerator – Poduzetništvo na dlanu

Naziv projekta

NAZIV POZIVA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA:

Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

BROJ UGOVORA:
KK.03.1.2.12.0039

NOSITELJ PROJEKTA:
Poduzetnički akcelerator Split d.o.o.

TRAJANJE PROJEKTA:
01. travnja 2020. – 01. listopada 2021.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
799.909,32 kn, od čega 595.097,73 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukratko o projektu:

Poduzetnički akcelerator Split d.o.o., kao prvi privatni poduzetnički akcelerator u Dalmaciji, ovim projektom želi osigurati uravnoteženu podršku MSP-ovima u svim razvojnim fazama i jačati pozitivnu percepciju poduzetništva u RH kroz aktivnosti informiranja MSP-ova i organizaciju poduzetničkih druženja, stvaranje sustava digitalnih alata i podrške razvoju i poslovanju MSP-ova te kroz uspostavu platforme suradnje MSP-ova i ostalih dionika iz javnog i civilnog sektora s ciljem daljnje potpore razvoju poduzetništva.

Cilj projekta, aktivnosti i ciljne skupine:

Ovim se projektom kroz primjenu prokušanih i uspješnih metoda informiranja i umrežavanja MSP-ova svih stupnjeva razvoja planira dodatno osnažiti i potaknuti brojnost i poslovanje MSPova na području Splita, Dalmacije, ali i cijele Hrvatske.

Stoga se projektne aktivnosti dijele na 3 veće cjeline:

1. Aktivnosti informiranja MSP-ova kroz organizaciju i održavanje poduzetničkih druženja

Projektom se planira organizacija 8 većih poduzetničkih druženja te 7 manjih STech radionica.

2. Unaprjeđenje postojeće stranice Poduzetničkog akceleratora Split novim sadržajima i alatima

3. Aktivnosti organiziranja i umrežavanja poduzetnika i drugih subjekata

U sklopu ovog projekta oformila podaktivnost pod nazivom „Poduzetnički susreti“, namijenjena povezivanju gospodarskih subjekata te predstavnika javnog i civilnog sektora.
Podaktivnost se planira organizirati u suradnji ili na teritoriju 8 JLS-ova na razini Dalmacije i cijele Hrvatske. Predviđeno je ukupno 10 ovakvih događanja tijekom trajanja projekta.

Cilj ovih događanja jest promovirati poduzetništvo i mogućnosti za poduzetništvo među populacijom koja se još uvijek obrazuje (srednje škole, fakulteti), potaknuti mogućnosti umrežavanja realnog sektora i sektora obrazovanja (škole, fakulteti, znanstvene organizacije), potaknuti umrežavanje realnog i civilnog sektora (strukovne i druge udruge, komore i sl.) te poticati pozitivnu percepciju poduzetništva na općoj razini.

Navedene su podaktivnosti namijenjene opsegom i sadržajem MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja (od poduzetnika početnika do zrelih tvrtki kojima su potrebne informacije o tome kako svoje poslovanje mogu podignuti na veću razinu).

Nova razvojna stepenica Poduzetničkog akceleratora Split d.o.o

Naziv projekta

NAZIV POZIVA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA:

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

BROJ UGOVORA:
KK.03.1.2.05.0029

NOSITELJ PROJEKTA:
Poduzetnički akcelerator Split d.o.o.

TRAJANJE PROJEKTA:
01. svibnja 2018. – 01. studenog 2019.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
701.367,62 kn, od čega 596.162,47 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukratko o projektu:

Na području Splitsko-dalmatinske županije, izuzev Poduzetničkog akceleratora Split d.o.o., ne postoji ni jedan poduzetnički akcelerator čiji je primarni fokus pružanje savjetodavne poslovne usluge za razvoj rasta MSP-ova u postinkubacijskoj fazi, odnosno prijelaznoj fazi iz start-upa u dugotrajnu tvrtku koja preživljava upravo zahvaljujući razvoju i napretku. Ubrzavanje rasta kroz akceleratorsku podršku važna je poslovna poluga koja kritično nedostaje na području županije. Ključni identificirani problemi na tržištu Splitsko-dalmatinske županije vezani za rad poduzetničkih potpornih institucija razvoju MSP-ova, a koji su direktna posljedica nepostojanja odgovarajuće akceleratorske podrške, jesu:

  • Nepostojanje savjetovanja za upravljanje intelektualnim vlasništvom i inovacijama
  • Nepostojanje mreže za povezivanje investitora i start-upa za rizično ulaganje kapitala
  • Neadekvatna usluga savjetovanja o EU fondovima.

Vlasnik Poduzetničkog akceleratora Split d.o.o. uspješna je tvrtka UHY Savjetovanje d.o.o. koja upravo svojim iskustvom i stručnim znanjem može doprinijeti kvaliteti pružene usluge akceleratora te će, kao tvrtka specijalizirana za poslovno savjetovanje i EU fondove, brinuti o svim fazama provedbe i pružanja usluge. UHY Savjetovanje od 2013. godine do danas je uspješno pripremila preko 50 projekata financiranih sredstvima iz EU fondova (od čega preko 25 za MSP) te kroz suradnju može ojačati pruženu uslugu dodatnim savjetovanjem i novom vrijednošću za sve MSP-ove koji će biti ciljana skupina ovog projekta.

Cilj projekta, aktivnosti i ciljne skupine:

Glavni cilj projekta je povećanje ponude usluga stručne i savjetodavne podrške poduzetničke akceleracije za unaprjeđenje poduzetničkog sektora s naglaskom na inovacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji kroz razvoj Poduzetničkog akceleratora Split. Projektom će se unaprijediti razina informiranja MSP-ova s naglaskom na tvrtke u razvoju, posebice u ključnim znanjima vezanim za vanjska financiranja i upravljanje intelektualnim vlasništvom. Stoga su glavne aktivnosti predviđene ovim projektom unaprjeđenje postojećih usluga Poduzetničkog akceleratora Split te razvoj novih usluga koje će se nuditi malim i srednjim poduzetnicima kroz niz predavanja i radionica na sljedeće teme:

Ulaganja u poslovanje posredstvom poslovnih anđela

Varijante vanjskog financiranja projektnih ideja za razvoj poslovanja

Savjetovanje za provjeru inovativnog koncepta (proof of concept)

Savjetovanje o procesu prijave patenta i informiranje o upravljanju intelektualnim vlasništvom

Predviđeno je održavanje ukupno 10 radionica, predavanja i info dana tijekom čitavog trajanja projekta za male i srednje podzetnike s područja Splitsko-dalmatinske županije, ali i sve zainteresirane poduzetnike iz cijele Hrvatske.

Kontakt

Ana Bartulović
Voditeljica akceleratorskih usluga