Alati za tvrtke

Saznaj veličinu svoje tvrtke

U sklopu ovog alata, unesi parametre broja zaposlenih (po satima rada), ukupne imovine i prihoda tvrtke prema Godišnjem financijskom izvješću prošle godine.

Veličina tvrtke

Veličina poduzeća

Mikro

Vaše poduzeće spada pod Mikro

Mikro poduzeće je tvrtka koja ima do 10 zaposlenih te manje od 2 milijuna eura prihoda i imovine

Malo

Vaše poduzeće spada pod Malo

Malo poduzeće ima od 10 do 50 zaposlenih te do 10 milijuna eura prihoda i imovine

Srednje

Vaše poduzeće spada pod Srednje

Srednje poduzeće ima od 50 do 250 zaposlenh te do 50 milijuna eura prihoda i 43 milijuna eura imovine.

Veliko

Vaše poduzeće spada pod Veliko

Veliko poduzeće ima preko 250 zaposlenih te preko 50 milijuna eura prihoda i 43 milijuna eura imovine.

 

 

Intelektualno vlasništvo

Ne znaš koje su najbolje opcije za zaštitu intelektualnog vlasništva s obzirom na tip usluge ili proizvoda koji nudiš. Saznaj koji je optimalan oblik zaštite intelektualnog vlasništva za tebe

Intelektualno vlasništvo

Vrsta zaštite

Žig

Ime, logotip, amblem, etiketu ili druga razlikovna obilježja vašeg proizvoda i/ili usluge moguće je zaštititi žigom.

Žig se u većini zemalja stječe registracijom na temelju ispitivanja koje obavlja odgovarajuće nadležno tijelo, a u Republici Hrvatskoj je to Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Osnovni uvjeti koje neki znak mora zadovoljiti da bi mogao postati žig jesu da je razlikovan te da nije sličan nekom ranijem žigu.

Žig osigurava vlasniku isključivo pravo na stavljanje u promet proizvoda i/ili usluga obilježenih njime.

Industrijski dizajn

Industrijsko vlasništvo obuhvaća prava kojima proizvođači štite od konkurenata svoje poslovne interese, položaj na tržištu i sredstva uložena u istraživanje, razvoj i promociju.

Patent

Patent je pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekog tehničkog problema, a obično se odnosi na određeni proizvod, postupak ili primjenu.

Patent se stječe priznanjem prava od strane ovlaštenog tijela za dodjelu tog prava (u Republici Hrvatskoj Državni zavod za intelektualno vlasništvo), na temelju ispitivanja prijave patenta koja opisuje izum.

Zaštita patentom predstavlja učinkovito poslovno sredstvo koje njegovim nositeljima (vlasnicima) omogućuje povrat sredstava uloženih u istraživanje i razvoj novih proizvoda i tehnologija, kroz svojevrsni monopol na upotrebu zaštićenog tehničkog rješenja tijekom trajanja patentne zaštite.

Autorsko pravo

Autorsko pravo je isključivo pravo autora na raspolaganje njihovim književnim, znanstvenim ili umjetničkim djelima, te djelima iz drugih područja stvaralaštva; srodna prava na sličan način odnose se na prava umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i emitiranja radija i televizije