Usluge za razvoj poduzetnika

Poduzetnički akcelerator Split namijenjen je poduzetnicima, investitorima, startupovima, malim i srednjim poduzećima. U pojedinim djelatnostima broj izvrsnih i inovativnih projekata u stalnom je porastu, a većina je vezana uz Dalmaciju stoga je ovaj akcelerator usmjeren na stvaranje i razvoj inovativnih projekata primarno s područja Jadranske Hrvatske. Povezane usluge koje pružamo usmjerene su na unapređenje i razvoj poslovanja  čime pokrećemo promjene i utječemo na strateški razvoj i rast tvrtke.

Svima zainteresiranima nudimo sljedeće usluge:

  • Poslovno savjetovanje odnosno konzalting – obuhvaća analizu potreba i potencijala određenog subjekta (revizija) i odabir relevantnih alata CE koji će omogućiti akceleraciju
  • Poslovno umrežavanje – proces uspostavljanja međusobno korisnih odnosa s potencijalnim klijentima i drugim poslovnim ljudima
  • Dijeljeni prostor – suvremen pristup radu pri kojem različiti nezavisni sudionici dijele zajednički radni prostor. Dijeljenje stavlja naglasak na uštedu troškova poslovanja. Udruživanjem društvenih, profesionalnih i materijalnih RESURSA, isti se sinergijski vraćaju SVIM članovima zajednice.

U okviru dijeljenog prostora PAS nudi:

  • Uredski stol i stolicu
  • Priključak za struju
  • Besplatan WIFI
  • Korištenje sanitarije
  • Korištenja prostora za druženje
  • Korištenje kuhinje

Dijeljeni prostor dostupan je od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 NAKON individualnog dogovora putem e-maila.

Cjenik USLUGE dijeljenog prostora:

Dnevno 50, -kn

Tjedno 200 -kn

Mjesečno 600 -kn

 

Navodimo popis mentora i predavača Poduzetničkog akceleratora u Splitu koji su kompetencije stjecali dugogodišnjim radnim iskustvom na rukovodećim funkcijama u institucijama iz različitih industrija u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

 Krešimir Budiša

mag. oec. mag. za.

Krešimir je stručnjak s višegodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova,  pripremi financijskih analiza i projekata (poslovni planovi, investicijske studije, CBA analize, studije izvodljivosti) te reviziji korištenja sredstava iz EU fondova.  Posjeduje bogato predavačko iskustvo stečeno na brojnim održanim radionicama i stručnim predavanjima vezanim za razvoj i projekte.

Magistrirao je  na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer turizam i hotelijerstvo te na Sveučilišnom centru za forenzične znanosti u Splitu, smjer financijsko-računovodstvena forenzika.

Kao direktor UHY Savjetovanja sudjelovao je u pripremi projekata koji su povukli preko 10 milijuna eura bespovratnih sredstava.  Vodio je izrade 10 feasibility i pre-feasibility studija, kao i 7 strategija razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave te strategija razvoja LAG grupe. Direktor je UNIST Tehnološkog parka, trenutno u fazi provedbe, zadužen za pripremu infrastrukturnog projekta i opremanja budućeg najvećeg tehnološkog parka u Splitu.

Na mjestu  direktora Unistem Cekoma d.o.o. radi na pripremi istraživačko razvojnog projekta vrijednog 80 milijuna kuna.

Piotr Piątek

mag. ing.

Piotr je ovlašteni konzultant za pružanje informativnih i savjetodavnih usluga pri poljskom Državnom zavodu za mala i srednja poduzeća s dugogodišnjim iskustvom na mjestu ovlaštenog konzultanta za EU fondove.

Vještine i kompetencije stjecao je prilikom obavljanja brojnih dužnosti projekt menadžera na projektima sufinanciranim od strane EU ali i drugih izvora. Njegove odgovornosti uključuju i upravljanje proizvodnim poduzećima, konzultantskim tvrtkama i organizacijama civilnog društva u provedbi infrastrukturnih projekata; brojna sudjelovanja u tečajevima, usavršavanjima i radionicama.

Posjeduje brojne organizacijske i stručne vještine, uključujući učinkovito upravljanje radnim vremenom projektnih timova, postavljanje ciljeva prema smart pravilima, provjeru provedbe ciljeva, upravljanje financijama organizacija i proračunima projekata, upravljanje podacima, sposobnost paralelnog rukovođenja više projekata, koordiniranje zadataka, dijagnozu problema i izradu strategija za prevladavanje problema, implementaciju odgovornosti osoblja, mentorstvo, treniranje, konzalting, izradu strateških i razvojnih planova, provedbu procesa privatizacije, privlačenje ulagača i drugih izvora / subjekata financiranja, podršku poduzetnicima početnicima, konzultiranje i savjetovanje fizičkih osoba i poduzetnika prilagođeno njihovim potrebama.

Ryszard Irzyk

mag. oec. bacc. admin. Publ.

Richard je stručnjak za projekte  lokalnih jedinica područne samouprave te izradu njihovih strateških planova.

Završio je studij ekonomije , upravno Pravo na razini preddiplomskog, i poslijediplomski studij iz područja EU fondova; posjeduje i certifikat IPMA razina C u EU fondovima u investicijskim i soft projektima, čime se bavi već više od deset godina pri regionalnom uredu u Poljskoj gdje  kontrolira  cca 100 samouprava različitih veličina i na različitim razinama. Nadalje, obavljao je dužnost projektnog direktora u općini Strzyżowa, gdje je osnovao sustav upravljanja projektima zahvaljujući kojem se uspjelo realizirati preko 30 projekata u iznosu od 12 milijuna eura.

Trenutno piše, upravlja i provodi reviziju projekata za JLS i poduzeća nevladinih organizacija. Napisao je preko 100 projekata ukupne vrijednosti cca 25 milijuna eura . Gradonačelnik grada Rzeszowap postavio ga je za savjetnika i člana evaluacijskog projektnog pick-upa. Pored redovnih poslovnih obveza, provodi obuke o fondovima EU-a, projektima i postupcima IPMA. U poljskoj Podkarpatskoj regiji ističe se svojim širokim i raznovrsnim iskustvom iz područja EU fondova . Njegov rad više je puta bio nagrađivan od strane raznih tijela, a dobitnik je i prve nagrade za najinovativniji projekt za lokalnu personalizaciju u Poljskoj.

Beata Sołtys

mag. philol. Russ.

Savjetnik za EU fondove s dugogodišnjim iskustvom u izradi, koordinaciji i provedbi projekata za skupine kojima prijeti socijalna isključenost: nezaposlenima, ženama, mladima, osobama s invaliditetom i starijim osobama. Dugogodišnji je konzultant i trener na području lokalnog razvoja s preko 20 godina iskustva u savjetovanju.

Raspon projektnih odgovornosti: izrada i upravljanje projektima, budžetiranje, nadzor i financijska kontrola, provedba projektnih aktivnosti uključujući: promociju, zapošljavanje, obuku; kontaktiranje sa sudionicima, dizajn; nadzor osoblja, provođenje obuke; suradnja s ugovornim tijelima; podnošenje izvješća; priprema i kontinuirano nadopunjavanje dokumentacije. Predsjednica je Udruge B-4 iz Poljske koja je provela preko 80 projekata od kojih je većina  financirana iz fondova Europske unije.

Maciej Brodowicz

mag. ing.

Maciej je stručnjak u pripremi studija izvodljivosti i sličnih studija, te razvojnih i strateških planova.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u upravljanju infrastrukturnim projektima, ocjenjivanju projektnih prijava (19 provedenih evaluacija) pripremi i izradi strategija za jedinice lokalne i područne samouprave (Preko 20 izrađenih Strategija), Preko 1100 Sati predavanja o pripremi projekata za apliciranje iz fondova EU, priprema projektnih dokumentacija za studije izvedivosti za financiranje projekata iz regionalnih, državnih i fondova Europske unije (Više od 80 aplikacija i studija izvodljivosti za subjekte lokalne i regionalne samouprave ili gospodarske subjekte), iniciranje osnivanja dviju lokalnih akcijski grupa (LAG) u Poljskoj, sudjelovanje u izradi integrirane Strategije ruralnog razvoja, provođenje obuka i osposobljavanje iz područja financijskog upravljanja i savjetovanja, računovodstva i financija, Upravljanje projektima, pokretanje poslovanja, ospice ukupno Preko 5000 Sati različitih obuka i drugi brojna nespomenuta iskustva.

Boris Pekić

mag.oec

Boris posjeduje desetogodišnje iskustvo u poslovnom savjetovanju malog i srednjeg poduzetništva, velikih firmi, jedinica lokalne samouprave te obrazovnih institucija.

Zadužen je za financijsku pripremu i provedbu projekata sufinanciranih od strane EU i drugih potpornih institucija, te za financijsko savjetovanje, financijsko i operativno restrukturiranje, analizu isplativosti pojedinih proizvoda i usluga, profitnih centara, procjenu vrijednosti poduzeća i dr. Također vodi izradu budžeta projekta te popratnih dokumenata ovisno o vrsti i složenosti – poslovnog plana, investicijske studije, studije izvodljivosti i/ili CBA analize. Vodi izrade strategije razvoja JLS i LAG grupa, studije izvodljivosti i predizvodljivosti, CBA analize itd. Osim toga sudjeluje kao predavač na edukacijskim programima društva iz navedenih područja.

Boris je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu – smjer financije pri poslovnoj ekonomiji.

Ivana Silić

mag.oec

Ivana je savjetnik za razvoj poslovanja i EU fondove s naglaskom na gospodarstvo, prirodnu i kulturnu baštinu te znanost i inovacije. U UHY Savjetovanju je sudjelovala na pripremi projekata pri izradi studija izvodljivosti, CBA analiza, investicijskih studija i poslovnih planova  ukupne vrijednosti preko 250 milijuna kuna. Pri UHY trening centru sudjeluje kao predavač na edukacijskim programima iz područja pripreme projekata financiranih iz EU fondova.

Prije priključivanja UHY timu stjecala je radno iskustvo u međunarodnim korporacijama u financijama i reviziji.

Ivana je magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer menadžment, kao najbolji student u generaciji.