Utjecaj koronavirusa na financijske izvještaje i revizorsko izvješće

U prvom članku naše novooformljene rubrike “Razgovor s konzultantom” za nas piše Andrea Omašić, direktor odjela revizije u društvu UHY in Croatia.

 

Ima li kriza uzrokovana koronavirusom utjecaj na financijske izvještaje?

Dana 11. ožujka 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je proglasila globalnu pandemiju zbog koronavirusa te je velik broj društava izravno ili neizravno pogođen. Sukladno općim načelima financijskog izvještavanja i računovodstvenim standardima (HSFI 4 – Događaji nakon datuma bilance; MRS 10 – Događaji nakon datuma bilance), subjekti čije je poslovanje pogođeno pandemijom COVID-19, trebaju razmotriti:

  • vremensku neograničenost poslovanja – sposobnost društva da nastavi poslovati najmanje u roku od godine dana od dana posljednjih financijskih izvještaja
  • događaje nakon datuma bilance – događaje koji su nastali nakon datuma posljednjih financijskih izvještaja, a koji zbog svog značajnog utjecaja trebaju biti objavljeni kao takvi

 

Što je Uprava dužna objaviti u financijskim izvještajima?

Ukoliko Uprava zaključi da pandemija koronavirusa ima trenutni ili budući negativan utjecaj na poslovanje Društva, isto je potrebno na primjeren način uključiti u financijske izvještaje, odnosno Bilješke uz financijske izvještaje, kao:

  • vremensku neograničenost poslovanja,
  • značajan događaj nakon izvještajnog razdoblja ili
  • ostali zahtjev objavljivanja i računovodstvenih procjena.

 

Kakav utjecaj će koronavirus imati na revizorsko izvješće?

Ako utjecaj pandemije COVID-19 ima značajan negativan utjecaj na poslovanje Društva, revizor će u Revizorsko izvješće uključiti odjeljak „Isticanje pitanja“ ili „Ostala pitanja“.

U slučaju da je Uprava u financijskim izvještajima (bilješkama) navela trenutni ili budući negativan utjecaj koji proizlazi iz nastanka pandemije COVID-19 na poslovanje Društva, revizor će koristiti odjeljak „Isticanje pitanja“, a u kojem će naglasak staviti na objavu Uprave u Bilješkama uz financijske izvještaje, posebno navodeći kako navedeno isticanje pitanja nema utjecaja na mišljenje revizora.

U slučaju da Uprava u financijskim izvještajima (bilješkama) nije navela negativni utjecaj koji proizlazi iz nastanka pandemije COVID-19 na poslovanje Društva, ali navedeno izostavljanje nije značajno za financijske izvještaje, revizor će koristiti odjeljak „Ostala pitanja“, a u kojem će naglasiti da postoji utjecaj pandemije COVID-19 na Društvo i njegove financijske izvještaje.

 

Na što ukazuje revizorsko izvješće s odjeljkom za „Isticanje pitanja“ ili „Ostala pitanja“ korisnicima financijskih izvještaja?

Za korisnike financijskih izvještaja, revizorsko izvješće s odjeljkom:

  • „Isticanje pitanja“ – ukazuje na to da je izbijanje pandemije COVID-19 imalo ili će imati značajan negativan utjecaj na poslovanje društva, kao i na činjenicu da je takvu informaciju Uprava objavila u financijskim izvještajima te da je Uprava prilagodila poslovne planove novonastalim uvjetima. Vremenska neograničenost poslovanja društva ne dovodi se u pitanje.
  • Ostala pitanja“ – ukazuje na to da je izbijanje pandemije COVID-19 imalo ili će imati značajan negativan utjecaj na poslovanje društva, ali da navedenu činjenicu Uprava nije objavila u financijskim izvještajima. Utjecaj izostavljene informacije u Bilješkama uz financijske izvještaje, prema mišljenju revizora, nije značajan za korisnika financijskih izvještaja te nije potrebno modificirati mišljenje revizora.

 

Kakav utjecaj će imati na revizorsko izvješće ako je u financijskim izvještajima izostavljen trenutni ili budući značajni negativan utjecaj pandemije koronavirusa?

Ako utjecaj pandemije ima značajan negativan utjecaj na poslovanje Društva, a Uprava to nije navela u financijskim izvještajima (Bilješkama) te je utjecaj izostavljene informacije u Bilješkama uz financijske izvještaje, prema mišljenju revizora, značajan za korisnika financijskih izvještaja, revizor će dati mišljenje s rezervom ili negativno mišljenje (npr.: zbog neprimjerenih / nedostatnih objava poslovodstva u financijskim izvještajima ili zbog neizvjesnosti vremenski neograničenog poslovanja).