Klastering

Osim pružanja potpore poduzetnicima, STech akcelerator paralelno razvija dva projekta klastera, temeljene na primjeni dobrih praksi iz drugih zemalja EU, čime se želi razviti u regionalno prepoznatog lidera u poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

 

Image result for jadranski pomorski klaster

Jadranski pomorski klaster osnovan je u rujnu 2015. na inicijativu vlasnika UHY Savjetovanje iz Splita te mu se prilikom osnivanja pridružilo 12 poduzeća i 1 znanstveno-istraživačka ustanova.
Cilj ovog klastera je promicanje i potpora tvrtki male brodogradnje i pratećih industrija proizvoda i usluga te učinkovito razvijanje alata za implementaciju inovativnih rješenja u gospodarstvu, jačanje suradnje između lokalnih aktera, istraživanje i širenje znanja, stvaranje pozitivne slike o Jadranskoj regiji, poboljšanje ekonomske situacije i stabilnosti društava male brodogradnje, stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva i konkurentnosti na tržištu te povećanje značaja subjekata male brodogradnje u regionalnom gospodarstvu.

 


Jadranski Klaster ICT, osnovan 2015. godine, predstavlja međusobno povezane obrte, firme i institucije koje imaju zajedničke aspiracije i jasno definiranu misiju svojih aktivnosti. Misija Jadranskog klastera ICT-ja je stvoriti grupu dobavljača i proizvođača unutar ICT sektora s ciljem poticanja inovacijskih aktivnosti, što se pak postiže zajedničkim korištenjem opremljenih objekata, razmjenom znanja i stručnosti te učinkovitim doprinosom transferu znanja, umrežavanju, širenju informacija i suradnji između poduzetnika i drugih organizacija u klasteru. Povezujući znanje, iskustvo i sposobnost svakog od sudionika, lakše je postići zadani ambiciozni cilj koji svaka firma, obrt ili institucija ne bi bili u mogućnosti realizirati sami.