Klastering

Jadranski Klaster ICT predstavlja međusobno povezane obrte, firme i institucije koje imaju zajedničke aspiracije i jasno definiranu misiju svojih aktivnosti. Misija Jadranskog klastera ICT-ja je stvoriti grupu dobavljača i proizvođača unutar ICT sektora s ciljem poticanja inovacijskih aktivnosti, što se pak postiže zajedničkim korištenjem opremljenih objekata, razmjenom znanja i stručnosti te učinkovitim doprinosom transferu znanja, umrežavanju, širenju informacija i suradnji između poduzetnika i drugih organizacija u klasteru. Povezujući znanje, iskustvo i sposobnost svakog od sudionika, lakše je postići zadani ambiciozni cilj koji svaka firma, obrt ili institucija ne bi bili u mogućnosti realizirati sami.

Klaster je zastupan od strane Koordinatora Klastera. Jadranski Klaster ICT-a reprezentiran je od strane Poduzetničkog akceleratora Split koji kao koordinator Klastera predstavlja Jadranski Klaster ICT-ja u sklopu vanjskih odnosa i suradnji te koordinira rad Klastera u razdoblju između sastanaka Vijeća Klastera te saziva (organizira) sastanke Klastera. Koordinator ne radi za dobit, a u slučaju primanja operativne dobiti kao rezultata djelovanja Klastera, Koordinator ga raspoređuje u svrhe vezane uz provedbu ciljeva Klastera.

Kao koordinator Jadranskog ICT Klastera, Poduzetnički akcelerator Split d.o.o. uvodi, osigurava i pruža besplatne usluge za članove klastera te pruža savjetodavnu podrušku za razvoj poslovanja MSP-ova kroz suradnju i članstvo u klasteru.